Boklansering: Dialog og danning – Det filosofiske grunnlaget for læring av Inga Bostad og Tove Pettersen (red.)

IFIKK (Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved UiO), Etikkprogrammet og forlaget Spartacus inviterer til mottagelse med bokslipp, mandag 13. november kl. 14.00 i Niels Treschows hus, 4. etg (pauserommet). Boken er en artikkelsamling som tematiserer det filosofiske grunnlaget for kunnskap og læring. Artiklene tar opp ulike temaer omkring kunnskap og danning: Hvordan forstår vi kunnskap? Hvordan oppnår vi kunnskap? Hvordan oppfatter vi den som skal lære, og hva er danningens mål?

Interessen for filosofi i skoler og barnehager er stadig økende, en utvikling som åpner for refleksjoner rundt nye former for læring. Dette er bakgrunnen for Dialog og danning, en artikkelsamling som setter søkelyset på det filosofiske grunnlaget for kunnskap og læring. En filosofisk innfallsvinkel til dialog og danning inviterer til betraktninger om hvilke betingelser som må være til stede for å skape tillitsfulle, trygge og utviklende læringssituasjoner. Forfatterne søker ikke å komme med endelige svar, men å stimulere til refleksjon over hva slags dialog vi fører med barn og unge, hva slags verdier og hvilken innsikt vi formidler til dem, og hvilke danningsideer som ligger bak.

Inga Bostad er førsteamanuensis i filosofi og viserektor ved Universitetet i Oslo. Tove Pettersen er førsteamanuensis i filosofi og forskningsleder ved Etikkprogrammet ved Universitetet i Oslo. Andre bidragsytere er Else Wiestad, Rani Lill Anjum og Sissel Redse Jørgensen.

Innledning ved Odd Einar Dørum og Henrik Syse. Enkel bevertning.

Last ned forlagets invitasjon i PDF-format [ca. 70 kB]

Siden opprettet: 02.11.06. Sist endret: 02.11.06 18:46.