Nytt kurs: Mamma og pappa blir filosofer!

Filosofisk undring faller ofte lettere for barn enn for voksne, men klarer vi å legge tilrette for barna i en hektisk hverdag? Dette kurset er et gratis tilbud til alle foreldre som ønsker å la filosofiens spørsmål og tematikker få større plass i barnas oppvekst.

Kursbeskrivelse

Filosofisk undring faller ofte lettere for barn enn for voksne. Barn har tidlig en intellektuell spontanitet og kreativitet som de fleste voksne bare kan drømme om. Det er derfor de kan gi seg i kast med abstrakte filosofiske spørsmål med samme glød som når de leker Kaptein Sabeltann eller spiller fotball.

Men barnas engasjement og kreativitet har en pris: en relativt begrenset tålmodighet og utholdenhet. Til gjengjeld er dette noe de fleste voksne har mye av. Slik kan barn og voksne utfylle hverandre. Barna inspirerer de voksne med sin spontanitet; foreldrene på sin side kan oppmuntre barna til ikke å gi seg så fort, til å «prøve en gang til» og til ikke å miste målet av syne.

Lenke til påmelding finner du på denne siden

Når vi filosoferer med barna, er denne gjensidige påvirkningen grunnleggende. Det er barnas tanker og påhitt som fyller samtalen med innhold. Det er deres interesser som er samtalens tema. Men det er den voksnes tålmodige spørsmål som sørger for at samtalen utfolder seg på en logisk og konsekvent måte, som forvandler et sammensurium av spørsmål, påstander, argumenter og eksempler til en sammenhengende, rød tråd.

Likevel er det en kjensgjerning at få foreldre samtaler filosofisk med barna sine. Langsomme, filosofiske undersøkelser når liksom ikke opp på agendaen i en hektisk hverdag, enten på grunn av tidsnød, eller mer sannsynlig fordi man ikke vet hvordan – eller hvorfor – man skal legge til rette for slike undrende samvær sammen med barna sine.

Dette kurset adresserer disse spørsmålene, og er et tilbud til alle foreldre som ønsker å la filosofiens spørsmål og tematikker få en større plass i barnas oppvekst.

Kursopplegg

Kurset er todelt. Først gjennomfører vi en filosofisk samtale med barna som foreldrene observerer fra sidelinjen. Deretter setter vi voksne oss sammen for å diskutere og evaluere denne samtalen. Et hovedtema her vil være hvordan dere som foreldre kan utvikle et blikk for det filosofiske i hverdagen slik at dere blir bedre istand til å møte den undringen som allerede er der hos barna. Barna engasjeres i lek mens de voksne har samtale.

Hvem kan delta?

Barn i alderen 10-12 år i følge med foreldre/foresatte.

Annen informasjon

Tid: Søndag 18. mars fra 12.00-15.00
Sted: Humanismens hus, St. Olavs gate 27, Oslo
Arrangør: Human-Etisk Forbund

Samtaleleder er filosof Øyvind Olsholt fra Barne- og ungdomsfilosofene.

Det blir enkel servering. Arrangementet er gratis.

Lenke til påmelding finner du på denne siden

Siden opprettet: 08.02.11. Sist endret: 08.02.12 22:10.