Pressemelding

Fredrikstad, 19.8.2005
Til redaksjonen

Filosofi i skolesekken i Østfold

Mandag 22. august starter årets største arrangement, Hvem er jeg?, i regi av Den kulturelle skolesekken i Østfold. Alle de 10000 5., 6. og 7. klassingene i Østfold skal i løpet av skoleåret 2005-2006 delta i en filosofisk samtale med en filosof på et bibliotek. De to første skolene ut, mandag morgen klokka 09.30, er Ambjørnrød skole i Fredrikstad og Alvimhaugen skole i Sarpsborg. Hjernene bak arrangementet er Mona Ekelund ved Østfold fylkesbibliotek og Fredrikstad-filosofen Eva Løveid Mølster.

Filosofi – et rom for undring

Hvem er jeg? Hva er en tanke? Hvor slutter verdensrommet? Og kan jeg vite noe sikkert? Spørsmålene er mange, og få av dem har ensartede svar. Denne samtaleserien har som mål å ta vare på nettopp undringen og synliggjøre verdien av nysgjerrighet og søken etter viten. Det finnes ikke mange fora der barn kan stille de eksistensielle spørsmålene.

«Det er et mål at Hvem er jeg? kan bidra til en bevisstgjøring om at det er naturlig og kanskje nødvendig for alle mennesker å stille slike spørsmål,» sier filosof Eva Løveid Mølster.

Biblioteket – den rette arenaen

Elevene får klassevis møte en filosof som i samtaleform inspirerer til å tenke selv samtidig som andres tanker vurderes. Denne filosofiske samtalen spenner over to skoletimer og finner sted i det lokale folkebiblioteket eller på skolens eget bibliotek. Biblioteket er den rette arenaen fordi det rommer utallige bøker med spørsmål og svar fra ulike land og ulike tider.

Der det ikke er gangavstand mellom skole og bibliotek, blir det organisert skyss med buss.

[Tilbake]

Siden opprettet: 19.09.05. Sist endret: 09.10.06 13:10.